هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

می نویسم....
گاهی،تنها راه رسیدن به آرامش درونی من است

گاهی،آزارم میدهد.

برایم هم رنج است و هم لذت...

نه می شود رهایش کنم نه نمیخواهم که رهایش کنم.

۳ مطلب با موضوع «موسیقی :: موسیقی ایران» ثبت شده است

آخرش آوازمو نشنید و رفت....مازیار

 

غم تنهایی تو جاده فریاد میکنه
شبه شعر آخرت داره بیداد میکنه

دیگه اون ساز تورو،کسی نیست که بزنه
دیگه از گریه ی تو،دلم من نمیشکنه

سحرم رفت و شب اومد مونده بود
دفتر غم رو توو غربت خونده بود

من میخوام که با تو باشم روز و شب
بی تو غمگینم و غرق درد و تب

توو شبا ستاره ی تو،با من حرف میزنه
اون میگه که نمیخواد از تو دل بکنه

میگه اون شبای خوب دیگه تکرار نمیشه
ستاره ات رفت بخوابه دیگه بیدار نمیشه

اخرش آوازمو نشنید و رفت
گل عشق و از توو قلبم چید و رفت

سفری توو طالع ام افتاده بود
تو نگاه کن قلبم من چه ساده بود

-- یکی از ترانه های مازیار تقی بیگ
++باینم موزیک زیباش::::

 

 
 

-- فکر میکنم ترانه سرا هم خود مازیار بودن.

آوای تو در گوش زمان عین سروش است

یکم مهر زادروز استاد شجریان ....
انشاالله تندرست و پیروز باشند همیشه ....پر ﺑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺻﻠﻪ ﺷﺠﺮﻋﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭﺍﻥ

ﺍﯼ ﻗﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺁﻭﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﯿﻦ ﺳﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮ ﺗﺎﺭﮎ ﻫﺮ ﺑﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ

ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺗﻮ ﺩﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺭ ﻋﯿﺎﻥ ﺷﺪ

ﻭﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻮ ﺳﻪ ﮔﺎﻩ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪ

ﻭﺯ ﭼﺎﺭﮔﻬﺖ ﻣﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺖ

ﻭﺯ ﺷﻮﺭ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺑﺮﮒ ﺯ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺟﺴﺖ

ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﺖ

بﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﻋﺰﺕ ﺯﺩﻩ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ ﺗﺨﺘﺖ

ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺍﺕ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ

ﻗﻤﺮﯼ ﺯ ﻧﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺯﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻪ ﺁﻭﺍﺯ

ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﺻﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﭙﺮ ﺧﻮﺩﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ

ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺩﻭﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻮﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺫﻭﻗﺖ

ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﺍﻭﯾﺪﻩ ﺯ ﺷﻮﻗﺖ
                                                                                  ﺣﺴﻴﻦ ﺫﺍﻛﺮﻱ

اشک مهتاب


این آهنگ استاد شجریان را به شدت دوست میدارم (گرچه این دوست داشتن را برای همه آهنگ های استاد شجریان میگم)


ولی جدا دلنشینه.خواهر کوچیکم وقتی نوزاد بود اینو براش بجای لالایی میگذاشتم...هنوزم گاهی اوقات براش میزارم :)))


*ﺍﺷﮏ ﻣﻬﺘﺎﺏ *
از آلبوم *خزان *

ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺩﺭﯾﺎ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﻟﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ
ﻣﮑﺶ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺍ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﻣﮑﺶ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺍ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ

ﮐﻨﺎﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ 
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﯽ ﺭﺑﻮﺩﯼ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ 
ﭼﻮ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻡ ﮔﻮﺍﺭﺍ
ﺗﻮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﺪﯼ ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﻣﻬﺘﺎﺏ
ﺗﻮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﺪﯼ ﻣﻦ ﺍﺷﮏ ﻣﻬﺘﺎﺏ

ﺗﻦ ﺑﯿﺸﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺍﻣﺸﺐ
ﭘﻠﻨﮓ ﮐﻮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺍﻣﺸﺐ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﯽ ﺩﻟﯽ ﺳﺎﻣﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﻣﺸﺐ