هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

می نویسم....
گاهی،تنها راه رسیدن به آرامش درونی من است

گاهی،آزارم میدهد.

برایم هم رنج است و هم لذت...

نه می شود رهایش کنم نه نمیخواهم که رهایش کنم.

هیچ2

بعضی حرفها،انگار اگر گفته شوند،فاسد می شوند...
  • ۹۵/۱۰/۰۵
  • پری الزمان مهرزاد

نظرات  (۱)

  • مهدی امینی
  • یا از ارزش می افتند ....
    پاسخ:
    اینم میشه :/