هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

می نویسم....
گاهی،تنها راه رسیدن به آرامش درونی من است

گاهی،آزارم میدهد.

برایم هم رنج است و هم لذت...

نه می شود رهایش کنم نه نمیخواهم که رهایش کنم.

آوای تو در گوش زمان عین سروش است

یکم مهر زادروز استاد شجریان ....
انشاالله تندرست و پیروز باشند همیشه ....پر ﺑﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺻﻠﻪ ﺷﺠﺮﻋﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭﺍﻥ

ﺍﯼ ﻗﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺁﻭﺍﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﯿﻦ ﺳﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ

ﺑﺮ ﺗﺎﺭﮎ ﻫﺮ ﺑﯽ ﻫﻨﺮﯼ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ

ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺗﻮ ﺩﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﻮﺭ ﻋﯿﺎﻥ ﺷﺪ

ﻭﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻮ ﺳﻪ ﮔﺎﻩ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﺪ

ﻭﺯ ﭼﺎﺭﮔﻬﺖ ﻣﺎﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺖ

ﻭﺯ ﺷﻮﺭ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺑﺮﮒ ﺯ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺧﺰﺍﻥ ﺟﺴﺖ

ﺍﻓﺸﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﺖ

بﺮ ﺻﺨﺮﻩ ﻋﺰﺕ ﺯﺩﻩ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﯼ ﺗﺨﺘﺖ

ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺍﺕ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ

ﻗﻤﺮﯼ ﺯ ﻧﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺯﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻪ ﺁﻭﺍﺯ

ﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﺻﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﭙﺮ ﺧﻮﺩﺧﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ

ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺩﻭﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﻨﺮ ﻧﻮﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺫﻭﻗﺖ

ﺷﺎﻋﺮ ﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﺍﻭﯾﺪﻩ ﺯ ﺷﻮﻗﺖ
                                                                                  ﺣﺴﻴﻦ ﺫﺍﻛﺮﻱ
 • ۹۵/۰۷/۰۱
 • پری الزمان مهرزاد

نظرات  (۴)

 • سکینه سعیدی منش

 • سلام پری؛
  من که تو سبک سپیدم ..
  اگه اشعار سپید جدید زیبا سراغ داشتی بذار گل خانم ..
  ممنون بابت پستت..
  پاسخ:
  چشم حتما بانو با کمال میل :))
 • رادیو عاشقی
 • بسیار عالى 
  موفق باشید
  پاسخ:
  ممنونم :))
  زنده باشن استاد جان...
  پاسخ:
  :)
 • پسر رویایی
 • زیبااااااااااااااااااااااااااا
  پاسخ:
  سپاس :)