هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

هیچ اگر سایه پذیرد،منم آن سایه هیچ

هیچ و دیگر هیچ

می نویسم....
گاهی،تنها راه رسیدن به آرامش درونی من است

گاهی،آزارم میدهد.

برایم هم رنج است و هم لذت...

نه می شود رهایش کنم نه نمیخواهم که رهایش کنم.

آغاز راهم

آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد 
با من بمان تا انتها مرا رها مکن

  • ۹۵/۰۵/۱۶
  • پری الزمان مهرزاد

آغاز راهم

سالار عقیلی

مرا رها مکن

من هیچم